Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie

Nowości wydawnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siekierczynie oraz Filii w Zarębie

Drodzy Czytelnicy!

Zapraszam po nowości.

Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych:)

* „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” .

* Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na

zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub

audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”